ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : SOLAR ATTACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. : 999668553
Δ.Ο.Υ. : ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 17104855000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΟΛΗ : ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 53200, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.solarattack.eu
E-MAIL : info@solarattack.eu